info@pergasvisa.com
موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس

موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس

شماره ثبت 44497

آزمون دلف زبان فرانسه

دیپلم مطالعات زبان فرانسه (Diplôme d'études en langue française) DELF و دیپلم پیشرفته زبان فرانسه (Diplôme approfondi de langue française) یا DALF گواهینامه هایی هستند که به ارزیابی سطح دانش زبان فرانسوی داوطلبان می پردازد. این گواهینامه ها بعد از شرکت در آزمون دِلف و دَلف فرانسه از جانب مرکز مطالعات زبان فرانسه که تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش می باشد به متقاضیان ارائه و مورد تایید فرانسه و بسیاری از کشورهای فرانسوی زبان می باشند. این آزمون در ۱۱۸۶ مرکز معتبر در ۱۷۳ کشوردنیا از جمله در سه مرکز در ایران برگزار می گردد. آزمون دِلف و دَلف زبان فرانسه که چندین بار در سال برگزار می گردد به صورت کاغذی بوده و شامل هر چهار مهارت شنیداری، نوشتاری، گفتاری و درک مطلب می باشد. امتیاز هر مهارت ۲۵ و حداقل نمره قبولی در آزمون ۵۰ و حداکثر آن ۱۰۰ اعلام شده است. گواهی آزمون زمانی به داوطلب اعطا خواهد شد که حداقل امتیاز ۵ را در هر مهارت کسب نموده باشد. نکته قابل توجه این آزمون، اعتبار مادام العمر گواهینامه های آن بوده ودیگر آن که متقاضی امکان شرکت مجدد در سطحی که قبلا در آزمونش شرکت نموده است را ندارد.آزمون های دِلف و دَلف زبان فرانسه نسخه های متفاوتی داشته و بر حسب سطح مورد نظر داوطلب، هدف و نیز محدوده سنی متفاوت می باشد. آزمون ها عبارتند از :

1- آزمون DELF عمومی (DELF tout public): این آزمون نسخه عمومی آزمون دلف زبان فرانسه بوده و هدف آن ارزشیابی سطح زبان فرانسه داوطلبان بزرگسال برای سطوح A1،A2،B1، B2بوده و در بسیاری از کشورها از جمله ایران نیز برگزار می شود. جدول زیر سطوح مربوط به نسخه عمومی آزمون دلف زبان فرانسه را بر اساس استاندارد اروپایی نشان می‌دهد:

کاربر

نام آزمون

CECRL

مبتدی

DELF A1

A1

DELF A2

A2

مستقل

DELF B1

B1

DELF B2

‌‌B2

 

 

سطوح تعیین شده در نسخه عمومی آزمون دلف زبان فرانسه هر کدام دارای جزئیات مخصوص به خود بوده و هر سطح بیانگر توانایی های متقاضی شرکت کننده در آن آزمون می باشد که در جداول زیر به طور مشروح اطلاعات مربوط به هر سطح آزمون DELF عمومی بیان شده است:

 

سطح A1: ابتدایی ترین سطح آزمون Delf عمومی با ۸۰ دقیقه وقت بوده که در آن توانایی متقاضی در برقراری ارتباطات اولیه به زبان فرانسه سنجیده می شود.

بخش های آزمون

مدت زمان

امتیاز

مهارت شنیداری: پخش ۳ یا ۴ بخش ضبط شده سه دقیقه ای (هر کدام برای دو مرتبه) مرتبط به مسائل روز

۲۰ دقیقه

25

مهارت درک مطلب: پاسخ به سوالات 4 یا 5 متن جداگانه مربوط به موقعیت‌های روزمره

۲۰ دقیقه

25

مهارت نوشتاری: این بخش دارای دو قسمت تکمیل فرم و نیز نوشتن پیام یا عباراتی ساده درباره موضوعات زندگی روزمره می باشد.

۳۰ دقیقه

25

مهارت گفتاری: شامل سه قسمت ۱- مکالمه ای با موضوعی مشخص ۲- مبادله اطلاعات و ۳- مکالمه شبیه سازی شده است.

۵- ۷ دقیقه (۱۰ دقیقه آماده سازی)

25

 

 

سطح A2: این سطح از آزمون به بررسی دانش پایه ای زبان آموز در جامعه و توانایی وی در انجام مکالمات ساده اجتماعی با استفاده از واژگان، اصطلاحات و عبارات متداول و رسمی پرداخته و مدت آن ۱۰۰ دقیقه می باشد.

بخش های آزمون

مدت زمان

امتیاز

مهارت شنیداری: پخش ۳ یا ۴ فایل صوتی ضبط شده حداکثر ۵ دقیقه ای (هر کدام برای دو مرتبه) مرتبط به مسائل روز

25 دقیقه

25

مهارت درک مطلب: پاسخ به سوالات 4 یا 5 متن جداگانه مربوط به موقعیت‌های روزمره

30 دقیقه

25

مهارت نوشتاری: نگارش دو متن کوتاه در رابطه با توصیف یک رویداد و یا ماجرای شخصی و نیز نگارش متنی به هدف تقدیر و تشکر، عذرخواهی، دعوت، اطلاع رسانی

45 دقیقه

25

مهارت گفتاری: شامل سه قسمت ۱- مکالمه ای با موضوعی مشخص ۲- مبادله اطلاعات و ۳- مکالمه شبیه سازی شده می باشد.

6-8 دقیقه ( ۱۰ دقیقه آماده سازی)

25

 

 

سطح B1: طبق جدول این سطح مربوط به کاربر«مستقل» بوده بدین معنا که وی می تواند به راحتی با مخاطبینش در خصوص مسائل روزمره تعامل و بحث کرده و نظرات خود را ابراز نماید. همچنین در صورت قرار گرفتن در موقعیت های غیر مترقبه توانایی انجام گفتگو را دارد. مدت زمان این آزمون ۱۰۵ دقیقه می باشد.

بخش های آزمون

مدت زمان

امتیاز

مهارت شنیداری: پخش ۳ بخش ضبط شده حداکثر ۶ دقیقه ای (هر کدام برای دو مرتبه)

25 دقیقه

25

مهارت درک مطلب: پاسخ به سوالات 2 متن جداگانه مربوط به موقعیت‌های روزمره و استخراج اطلاعات مفید از متن و تجزیه و تحلیل متنی با موضوع عمومی

35 دقیقه

25

مهارت نوشتاری: نگارش دیدگاه‌های شخصی در یک قالبی مشخص (مانند انشاء، نوشته، مقاله و…)

45 دقیقه

25

مهارت گفتاری: شامل سه قسمت ۱- مکالمه ای با موضوعی مشخص ۲- تعامل با دیگران در قالب گفتگو ۳- بیان دیدگاه ها بر اساس اطلاعات داده شده به داوطلب می باشد.

6-8 دقیقه (۱۰ دقیقه آماده سازی)

25

 

 

سطح  B2: سطح متقاضی در این بخش به یک کاربر کاملا مستقل رسیده؛ بدین معنا که توانایی مذاکره و تبیین نظرات خود را به دیگران داشته و می تواند از دیدگاه های خود با ارائه دلیل دفاع نماید. در این سطح زبان آموز می تواند به راحتی وارد مباحث اجتماعی شده و در صورت داشتن اشتباهات زبانی آن ها را اصلاح نماید. مدت زمان این آزمون ۱۵۰ دقیقه می باشد.

بخش های آزمون

مدت زمان

امتیاز

مهارت شنیداری: پخش 2 فایل صوتی ضبط شده تقریبا ۸ دقیقه ای، فایل صوتی اول که مربوط به مصاحبه و روزنامه می باشد تنها یک بار و فایل دیگر که مربوط به سخنرانی، گردهمایی و یا برنامه تلویزیونی ست دو مرتبه پخش می شود.

30 دقیقه

25

مهارت درک مطلب: پاسخ به سوالات 2 متن جداگانه یکی مرتبط به اطلاعات درباره ساختار و فرهنگ کشور فرانسه و یا کشوری فرانسوی زبان و دیگری متنی استدلالی.

60 دقیقه

25

مهارت نوشتاری: نگارش دیدگاه‌های شخصی  با بیان دلیل در قالب مشخص (مانند نامه رسمی، مناظره، مقاله کوتاه و…)

60 دقیقه

25

مهارت گفتاری: شامل سه قسمت ۱- مکالمه ای با موضوعی مشخص ۲- تعامل با دیگران در قالب گفتگو ۳- بیان دیدگاه ها بر اساس اطلاعات داده شده به داوطلب می باشد.

0-20 دقیقه ( ۳۰ دقیقه آماده سازی)

25

 

 

2- آزمون DELF ابتدایی: (DELF PRIM)که ابتدایی ترین آزمون از مجموعه آزمون دلف زبان فرانسه، مختص کودکان ۷ تا ۱۲ سال بوده که زبان فرانسه را در مقاطع ابتدایی آموخته و قصد ادامه تحصیل در دبستان های کشورهای فرانسوی زبان را دارند. سطوح قابل بررسی در این نوع از آزمون A1.1 ، A1، A2  می باشد.

3- آزمون DELF جونیور: (DELF JUNIOR) این سطح نیز مناسب نوجوانان شاغل به تحصیل در مقطع دبیرستان با سن ۱۲-۱۷ سال بوده و سطوح قابل سنجش از سطح  A1 تا B2 می باشد. تفاوت آزمون delf جونیور با آزمون عمومی دلف در موضوعات ارائه شده ی مورد علاقه نوجوانان می باشد. هدف از این آزمون فراهم آوردن شرایط اخذ مدرک دیپلم در مدارس فرانسوی زبانست.

4- آزمون DELF مدرسه‌ای :(DELF SCOLAIRE)این سطح همانند آزمون بالایی بوده و موضوعات ارائه شده مرتبط با نوجوانان می باشد. سطوح مورد بررسی در این‌آزمون از A1 تا B2 بوده و این نسخه از آزمون DELF برای نوجوانانی طراحی شده که تمایل به تحصیل در مدارس یا آموزشگاه‌های خصوصی فرانسوی ‌زبان را دارند.

5- آزمون DELF حرفه‌ای (DELF PRO): برای افراد بزرگسال و آن دسته افرادی که به دنبال ارتقای رتبه و یا شغل های برتر در محیط های فرانسوی زبان می گردند طراحی شده و در آن به ارزیابی توانایی ارتباط افراد در محیط های حرفه ای پرداخته می شود. بر همین اساس موضوع سوالات متناسب با فضای شغلی می باشد. سطوح قابل بررسی در آزمون DELF حرفه‌ای ( DELF PRO)از A1الی B2 بوده و بنا به هر سطح مدت زمان آزمون نیز از ۸۰ دقیقه تا ۱۵۰ دقیقه متغیر می باشد.

۶- آزمون DALF : آنچه در بالا به آن پرداخته شد آزمون دِلف زبان فرانسه ( دیپلم مطالعات زبان فرانسه DELF ) بود. حال به بررسی آزمون دَلف زبان فرانسه دیپلم پیشرفته زبان فرانسه Diplôme approfondi de langue française) یا DALF) خواهیم پرداخت.

جدول زیر سطوح مربوط به نسخه عمومی آزمون دَلف فرانسه را بر اساس استاندارد اروپایی نشان می‌دهد:

کاربر

نام آزمون

CECRL

پیشرفته

DALF C1

C1

DALF C2

C2

 

 

سطح C1: داوطلبان این سطح از لحاظ زبانی مستقل‌ بوده و توانایی برقراری ارتباط در لحظه و به صورت روان را داشته و در هنگام مکالمه از دایره گسترده واژگانی شان استفاده می نمایند که خود نشانگر تسلط کامل بر ساختار زبان می باشد.

بخش های آزمون

مدت زمان

امتیاز

مهارت شنیداری: پاسخ به سوالات مربوط به فایل های صوتی حاوی ۱- فایل صوتی تقریبا ۸ دقیقه ای مربوط به یک مصاحبه، درس، کنفرانس و ... که دو مرتبه پخش می شود ۲- و فایل صوتی مربوط به چند بخش کوتاه رادیویی که یک مرتبه گذاشته می شود.

 

40 دقیقه

25

مهارت درک مطلب: پاسخ به سوالات متنی بین ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ کلمه در حوزه موضاعات ادبی و نظریه پردازانه  

50 دقیقه

25

مهارت نوشتاری: این بخش شامل دو قسمت می باشد که قسمتی مربوط به تحلیل چند متن مجموعا ۱۰۰۰ کلمه ای و قسمت دیگر نگارش متنی بر پایه و در راستای متون ارائه شده بوده و در این قسمت داوطلبان حق انتخاب از میان حوزه علوم انسانی و یا اجتماعی و علوم را خواهند داشت.

150 دقیقه

25

مهارت گفتاری: همانند بخش مهارت نوشتاری، متقاضی می بایست از میان حوزه علوم انسانی و یا اجتماعی و علوم یک حوزه را انتخاب نموده و بر اساس متون داده شده، ارائه ای داشته و با ممتحن خود وارد مباحثه شود.

30 دقیقه ( 6۰ دقیقه آماده سازی)

25

 

 

سطح C2: دراین سطح بیشتر مواردی چون انتخاب و استفاده دقیق، مناسب و روانی کلمات و اصطلاحات مورد توجه بوده و کاربران این سطح توانایی انجام امور آکادمیک و دانشگاهی را دارند. مدت این آزمون ۲۴۰ دقیقه می باشد.

بخش های آزمون

مدت زمان

امتیاز

مهارت شنیداری و بیان گفتاری: ارزیابیِ این بخش در سه قسمت صورت می پذیرد که شامل ۱- یادداشت برداری و ارائه گزارش از فایل صوتی که دو مرتبه پخش می شود، ۲- بیان و بسط دیدگاه های شخصی در مورد موضوعات مطرح شده در فایل اجرا شده و ۳- گفتگو و مباحثه با ممتحن. در این قسمت داوطلب حق انتخاب از میان حوزه علوم انسانی و یا اجتماعی و علوم را خواهد داشت.

 30 دقیقه

(۶۰ دقیقه آماده سازی)

50

فهم و بیان نوشتاری: انتخاب یکی از حوزه های علوم انسانی یا اجتماعی و علوم و نهایتا نگارش متنی در حدود ۲۰۰۰ کلمه در قالب مقاله، گزارش ، سخنرانی و ... بر مبنای متون ارائه شده به داوطلب.

210 دقیقه

50

 

 

تفاوت آزمون delf و dalf

آزمون دِلف و دَلف زبان فرانسه هر دو آزمونی مورد تایید برای سنجش سطح زبانی داوطلبان می باشد. اصلی ترین تفاوت آزمون delf و dalf در سطح این آزمون ها و دانش زبانیِ زبان آموز بوده و همانطور که از نام آزمون dalf بر می آید در واقع این آزمون منتهی به دریافت گواهی پیشرفته زبان فرانسه شده در حالی که آزمون دِلف زبان فرانسه منجر به اخذ دیپلم مطالعات زبان فرانسه می گردد. آزمون delf و نیز Dalf-C1 به ارزیابی چهار مهارت نوشتاری، درک مطلب، نوشتاری و گفتاری در چهار بخش متفاوت پرداخته در حالی که آزمون Dalf-C2 این چهار مهارت را به صورت تلفیقی در دو بخش ارزیابی می نماید.

 

 

در پایان لازم به ذکر است جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا و اخذ اقامت دائم کلیه کشورها از جمله کانادا و فرانسه و تعیین وقت مشاوره می توانید با شماره موسسه مهاجرتی پرگاس پارس در ساعات اداری تماس حاصل فرموده یا فرم مشاوره را تکمیل فرمایید:

021-88662180

اینستاگرام ماکانال ما

  • آزمون دلف زبان فرانسهمطالب مرتبط

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top