info@pergasvisa.com
موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس محتشمی

موسسه حقوقی بین المللی پرگاس پارس محتشمی

شماره ثبت 44497

ویزای 188 استرالیا

ویزای ۱۸۸ استرالیا یا ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری استرالیا [Business Innovation and Investment (Provisional) visa] ویزایی است که به افراد واجد شرایط اجازه راه اندازی و مدیریت بیزنس یا فعالیت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در استرالیا را می دهد. از مهم ترین اقدامات برای اخذ ویزای ۱۸۸ استرالیا ارسال فرم ابراز تمایل (EOI)، تایید متقاضی از جانب سازمان و یا ایالتی ذیصلاح در استرالیا و دریافت دعوتنامه از جانب آن هاست. ویزای ۱۸۸ استرالیا که اقامتی موقت می باشد؛ امکان همراهی خانواده را با متقاضی اصلی فراهم آورده و در صورتی که متقاضی بخواهد این اقامت موقت را به اقامت دائم استرالیا تبدیل کند می بایست برای ویزای ۸۸۸ استرالیا اقدام نماید.ویزای ۱۸۸ استرالیا خود به چند شاخه تقسیم می شود که عبارتند از:

- کارآفرینی کسب و کار  (Business Innovation stream): این ویزا مختص افرادی با مهارت هایی در ایجاد کسب و کار بوده و امکان راه اندازی کسب و کاری جدید و یا  درحا حاضرموجود در استرالیا را به متقاضی می دهد. اقامت اخذ شده در این نوع ویزا ۴ سال و سه ماه بوده و در این شاخه از ویزای ۱۸۸ استرالیا تایید متقاضی از جانب دولت و یا یکی از ایالت های استرالیا ضروریست. بدین منظور متقاضی می بایست دارای کسب و کاری موفق بوده و برای دو سال از چهار سال مالیِ پیش از دریافت دعوتنامه، حداقل در یک یا دو کسب و کار که حداقل در هر یک از این دو سال گردش مالی حدود ۵۰۰۰۰۰ دلار استرالیایی داشته، سهیم باشد.

در این نوع ویزا متقاضی می بایست حداقل دارای شرایط زیر باشد :

-  مالکیت حداقل ۵۱ درصد از ارزش کلی کسب و کار در صورتی که گردش مالی کمتر از  ۴۰۰۰۰۰ دلار استرالیایی در سال را داشته باشد.

-  مالکیت حداقل 30 درصد از ارزش کلی کسب و کار در صورتی که گردش مالی ۴۰۰۰۰۰ دلار استرالیایی یا بیشتر در سال را داشته باشد.

- مالکیت حداقل ۱۰ درصد از ارزش کلی کسب و کار را در صورتی که آن کسب و کار در فهرست شرکت های دولتی باشد.

علاوه بر موارد فوق حداقل دارایی های متقاضی، همسر و یا  هر دو مشترکا می بایست حداقل ۸۰۰۰۰۰ دلار استرالیا باشد.

 

- سرمایه گذاری معمولی( Investor stream): در این نوع برنامه متقاضی می بایست حداقل مبلغ ۱.۵ میلیون دلار استرالیا در یکی از ایالات استرالیا  که تمایل به اقامت در آن دارد سرمایه گذاری کرده و آن را حفظ نموده و در این دسته هم انتخاب از جانب دولت و یا یکی از ایالات استرلیا ضروریست. داشتن سابقه ای درست و حداقل سه سال تجربه مدیریت یک یا چند کسب و کار واجدِ شرایط و یا سرمایه گذاری ها و کسب و کارهایی با نتیجه موفقیت آمیز از دیگر موارد مهم در این شاخه می باشد. اقامت اخذ شده از طریق این نوع ویزا موقت و برای مدت ۴ سال و سه ماه می باشد.

- سرمایه گذاری ویژه (Significant Investor stream): در صورتی که قصد سرمایه گذاری قابل توجه در حدود ۵ میلیون دلار را برای راه اندازی کسب و کاری در استرالیا و نگهداری آن حداقل برای ۴ سال داشته باشید این شاخه مناسب حال شماست.

این سرمایه گذاری می بایست در زمینه های زیر صورت گیرد:

- حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار سرمایه گذاری کارآفرینی و رشد صندوق سهام اختصاصی که در  شرکت های استارت آپی و کوچک سرمایه گذاری می شود.

- حداقل سرمایه گذاری ۱.۵ میلیون دلار استرالیایی در دارایی های تحت مدیریت مصوب که این دارایی می بایست در شرکت های نوظهور موجود در بورس اوراق بهادار استرالیا سرمایه گذاری شود.

- «سرمایه گذاری متوازن» حداقل سه میلیون دلار در دارایی های تحت مدیریت که می توانند در طیف وسیعی از دارایی ها، از جمله شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار استرالیا ، اوراق بهادار شرکت های استرالیا، املاک و مستغلات تجاری صورت گیرد.

تایید متقاضی از جانب دولت و یا یکی از ایالات استرالیا و یا کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری استرالیا همچون موارد دیگر ضروری بوده و همانند دو دسته دیگر مدت اقامت در این نوع از ویزای ۱۸۸ استرالیا ۴ سال و سه ماه می باشد.

- سرمایه‌گذاری عمده (Premium Investor stream): این شاخه مختص متقاضیانی است که از جانب کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری استرالیا انتخاب شده و تمایل به سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاراسترالیا و یا مشارکت در استرالیا را دارند. از شروط شاخه سرمایه گذاری عمده ویزای ۱۸۸ استرالیا داشتن سرمایه خالص حداقل ۱۵ میلیون دلاری و سرمایه گذاری آن بر روی موارد تایید شده مانند دارایی های فهرست شده بورس اوراق بهادار استرالیا،  اوراق قرضه یا اوراق بهادار دولتی یا نیمه دولتی استرالیا، املاک و مستغلات در استرالیا به استثنای املاک مسکونی و ...می باشد. مدت اقامت از طریق این ویزای اعطاشده ۴ سال و سه ماه خواهد بود.

- کارآفرین ((Entrepreneur stream: دارندگان این نوع از ویزای ۱۸۸ استرالیا اجازه فعالیت های کارآفرینی مورد تایید در استرالیا را خواهند داشت. از شرایط شاخه کارآفرین ویزای ۱۸۸ استرالیا داشتن فعالیت کارآفرینی مورد تایید می باشد. در این نوع از ویزای ۱۸۸ استرالیا می بایست تعهد به انجام فعالیت کارآفرینی مورد تایید در استرالیا دهید. این فعالیت می تواند مرتبط با تجاری سازی یک محصول یا خدمات ، توسعه شرکت یا تجارت در استرالیا باشد. از دیگر شروط این شاخه از ویزای ۱۸۸ استرالیا دریافت حداقل سرمایه ۲۰۰۰۰۰ دلاری استرالیا از نهادی مورد تایید می باشد. اقامتی که از این طریق اعطا خواهد شد ۴ سال و سه ماه می باشد.

- تمدید کارآفرینی کسب و کار (Business Innovation Extension stream ): این مورد، امکان تمدید دارندگان ویزای کارآفرینی کسب و کار را برای دو سال دیگر فراهم می آورد. از شروط تمدید، دارا بودن این ویزا حداقل برای سه سال بوده و نیز بیشتر از یک بار این ویزا را نداشته باشید. ضمنا می بایست ضرورت حضور در استرالیا به منظور مدیریت کسب و کار را اثبات نمایید.

- تمدید سرمایه گذاری ویژه ( Significant Investor Extension stream): از این طریق دارندگان ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری استرالیا زیر گروه ویزای ۱۸۸ استرالیا (سرمایه گذاری ویژه) اجازه تمدید اقامتشان را  به شرط حفظ سرمایه گذاری شان در محل اولیه تا ۴ سال خواهند داشت.

 

شرایط ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری استرالیا

همانند دیگر ویزاهای استرالیا، ویزای ۱۸۸ استرالیا نیازمند احراز برخی شرایط اولیه بوده که بر همین اساس برخی شرایط ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری استرالیا عبارتند از:

- سن: یکی از شرایط ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری استرالیا داشتن حداکثر سن ۵۵ سال بوده که البته در برخی از ایالات استرالیا برای بالاتر از این سن نیز امکان پذیرش وجود دارد.

- انتخاب و دعوت شدن: برای اخذ ویزاهای شاخه کارآفرینی کسب و کار، سرمایه گذاری معمولی، سرمایه گذاری ویژه، سرمایه‌گذاری عمده، وکارآفرین داشتن تاییدیه و دعوتنامه (بسته به شرایط) از دولت، ایالات استرالیا و یا کمیسیون تجارت و سرمایه گذاری استرالیا ضروریست.

- کسب امتیاز حداقلی: حداقل امتیاز مورد نیاز برای اخذ ویزای ۱۸۸ استرالیا داشتن امتیاز حداقل ۶۵ بوده که بر اساس معیارهایی چون سن، سطح زبان، گردش مالی، سوابق تجاری، کارآفرینی و ...سنجیده می شود.

- دانش زبانی: در ویزای ۱۸۸ استرالیا تمامی متقاضیان بالای ۱۸ سال می بایست حداقل سطح دانش زبانی شان در سطحی باشد که بتوانند شخصا تاحدودی امور خود را برطرف نموده و یا به عبارتی در سطح Functional  باشد و در صورتی که این سطح از زبان را کسب ننمایند موظف به پرداخت پنج هزار دلار استرالیایی هستند. سطح Functional زبان انگلیسی بر اساس آزمون های بین المللی به صورت جدول زیر اعلام شده است:

نام آزمون

نمره

آیلتس

نمره میانگین حداقل 4.5 برای هر یک از  چهار مهارت

تافل iBT

نمره کل حداقل ۳۲ برای هریک از چهار مهارت

PTE  آکادمیک

نمره کلی حداقل ۳۰ برای هر یک از چهار مهارت

کمیریج پیشرفته CAE

نمره کلی حداقل ۱۴۷ برای هر یک از چهار مهارت

 

 

- میزان دارایی و سرمایه گذاری: میزان دارایی خالص مورد نیاز بسته به نوع ویزای ۱۸۸ استرالیا متغیر بوده که می بایست طی دو سال بعد از اخذ ویزا به استرالیا انتقال داده شود.

- گردش مالی: برای اقدام از طریق ویزای ۱۸۸ استرالیا، ارائه گردش مالی دو تا ۴ سال اخیر ضروری می باشد.

- عدم سرمایه گذاری و یا شرکت در فعالیت های غیر قابل قبول از نظر دولت استرالیا: متقاضی و همسر وی نباید در فعالیت هایی که مورد تایید دولت استرالیا نیست مشارکت و یا سرمایه گذاری کرده باشند.

- سلامت: متقاضی و خانواده وی می بایست از لحاظ سلامت مورد تایید دولت استرالیا باشند.

- شخصیت و پیشینه: متقاضی به همراه اعضای خانواده اش می بایست دارای عدم سوء سابقه بوده و گواهی های مرتبط به این شرط را ارائه نماید.

- عدم بدهی به دولت استرالیا: متقاضی یا اعضای خانواده وی نباید بدهی ای به دولت استرالیا داشته باشند و یا در صورت بدهی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

- تعهد: متقاضی و اعضای خانواده اش می بایست نسبت به قوانین استرالیا و شرایط زندگی در این کشور متعهد بوده و به آن احترام بگذارند.

- ویزاهای لغو شده: در صورتی که متقاضی دارای ویزای ردی و یا لغو شده باشد ممکن است در پروسه اخذ ویزای 188 استرالیا با مشکل برخورد نماید.

 

هزینه های ویزای ساب کلاس 188 استرالیا

با توجه به اینکه هزینه های ویزای ساب کلاس ۱۸۸ استرالیا متفاوت می باشد، به منظور بررسی آسان تر تمامی هزینه های مرتبط با این نوع ویزا در جدول زیر ارائه می گردد:

ویزای ۱۸۸ استرالیا

متقاضی اصلی

عضو خانواده بالاتر از ۱۸ سال

عضو خانواده با سن پایین تر از ۱۸

ویزای کارآفرینی کسب و کار

5375 دلار استرالیا

2685 دلار استرالیا

1345 دلار استرالیا

ویزای سرمایه گذاری معمولی

5375 دلار استرالیا

2685 دلار استرالیا

1345 دلار استرالیا

ویزای سرمایه گذاری ویژه

7880 دلار استرالیا

3940 دلار استرالیا

1975 دلار استرالیا

ویزای تمدید کارآفرینی کسب و کار

645 دلار استرالیا

325 دلار استرالیا

165 دلار استرالیا

ویزای تمدید سرمایه گذاری ویژه

645 دلار استرالیا

325 دلار استرالیا

165 دلار استرالیا

سرمایه‌گذاری عمده

9455 دلار استرالیا

4725 دلار استرالیا

2365 دلار استرالیا

ویزای کارآفرین

4045 دلار استرالیا

2025 دلار استرالیا

1010 دلار استرالیا

 

 

جهت اخذ اطلاعات بیشتر و اخذ وقت مشاوره جهت انواع ویزا و اقامت و ویزای کار استرالیا و سایر کشورها با شماره موسسه تماس حاصل فرمایید یا فرم مشاوره را پر فرمایید:

021-88662180

فرم مشاوره

اینستاگرام ماکانال ما

  • ویزای 188 استرالیامطالب مرتبط

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top